praktijk voor fysiotherapie in amsterdam

Bel Fysiotherapie Amsterdam voor een afspraak of meer informatietel: 020-33 75 265

Naast de algemene behandelingen is onze praktijk voor fysiotherapie Amsterdam Fysio gespecialiseerd in specifieke beweeggroepen voor:

KindFit

Amsterdam Fysio is gestart met Kindfit, waar kinderen die problemen hebben met hun gewicht en/of gezondheid op een verantwoorde manier kunnen bewegen. Daarnaast is er aandacht voor de gezondheid van uw kind. Wat is een gezonde leefstijl voor je kind? Hoe weet je of je kind voldoende beweegt en hoeveel zij moeten eten per dag?

Onze kinderfysiotherapeute i.o. geeft lessen die bestaan uit specifieke fitness-, spel en weerbaarheidstraining. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding. Wij betrekken de ouders hier graag bij, samen kunnen we zorgen voor een positief resultaat. Je kind gaat zich weer fitter voelen, zelfverzekerder en gaat bewuster met eten om. Zo wordt bewegen weer leuk!

Ook voor chronisch zieke kinderen zoals kinderen met astma kan KindFit een juiste manier zijn om te bewegen.

De lessen vinden plaats na school en worden gegeven door: Jacqueline Huybers.
Bel voor meer informatie en het actuele rooster naar: 020 3375265. Zie ook kinderfysio Amsterdam.

 

Fysiotherapie voor kinderen

Bewegen voor kinderen bij Amsterdam FysioBij kinderen vindt een uitgebreide intake plaats door de kinderfysiotherapeute van Amsterdam Fysio. Uw kind wordt geobserveerd om op deze wijze het motorische niveau te bepalen. Middels observatielijsten en tests wordt alles in kaart gebracht. Er wordt rekening gehouden met:

  • leeftijd
  • aandoening
  • ontwikkelingsfase
  • omgevingsfactoren

Daarnaast kunnen de school en de verwijzer gevraagd worden naar meer informatie.
De fysiotherapeut bespreekt de resultaten van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt een behandelplan op. Hierin staat het doel van de behandeling en de evaluatiemomenten. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.
Onze kinderfysiotherapeute betrekt, indien gewenst, de ouders/verzorgers en medeopvoeders, bij de behandeling zodat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Meer informatie of het maken van een afspraak: 020 3375265.

Kinderfysiotherapeut en kinderen met ADHD

Amsterdam Fysio organiseert beweegbijeenkomsten voor kinderen met ADHD. De begeleiding is in handen van onze kinderfysiotherapeut (Msc.).

Psychomotorische therapie (PMT) kan een geschikte behandelmethode zijn voor kinderen met ADHD. Uitdagende activiteiten, die aanspreken bij de interesse en prikkelgerichtheid van de kinderen, worden aangeboden. Echter, alles mag pas uitgevoerd worden nadat er hardop een plan is gemaakt over de uitvoering. De activiteiten worden zo in stukjes geknipt. Ze leren eerst na te denken en dan pas te doen. Deze psychomotorische therapie leent zich bij uitstek om te oefenen met leren incasseren en vergroten van de zelfcontrole.

De groep bestaat uit zes kinderen uit de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar en vindt een a twee keer per week plaats. Voor actuele informatie van de groepen kan u contact opnemen met onze fysiotherapiepraktijk in Amsterdam, tel: 020 3375265

 

Ons adres

Korte Prinsengracht 91 RE
1013 GR Amsterdam
020-33 75 265
www.amsterdamfysio.nl

Contact en inschrijven
Wilt u ons iets vragen, dan kunt u ons bellen: 020-33 75 265 of het contactformulier invullen.
Het is ook mogelijk om direct in te schrijven via de website.